Festival van de architectuur @ DOK

Van 21 tot 27 september kan je, in kader van het Festival van de architectuur, zeven dagen lang naar lezingen, rondleidingen en performances gaan kijken in Gent. Daarnaast zal het festival de wijken Moscou en Ledeberg verbinden met 7 000 dominosteentjes, want daar is waar deze editie op draait: het thema is 'Verbind de Stad'. Op DOK vinden er drie activiteiten plaats.

23 september I lezing Weg van Water

In deze inspiratiesessie buigt het collectief ‘Weg van water’ zich over de vraag: hoe kunnen we burgers beter betrekken bij de stedelijke wateropgaven? Hoe maken we de stadsbewoner opnieuw ‘weg van water’?

24 september I PechaKucha #6

Archipel organiseert voor de zesde maal een PechaKucha. Tien jonge bureaus brengen op een wervelende manier hun werk en visie, elk in 20 slides, met 20 seconden per slide.

27 september I  lezing Assemble Studio

De Vlaamse Architectuur Academie (VAA) nodigt het internationale collectief Assemble Studio uit, een interdisciplinair collectief gebaseerd in Londen dat werkt op het kruispunt van architectuur, design en kunst.