PRIVACY

Bij DOK vzw zijn we ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hier kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

PERSOONSGEGEVENS
DOK verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om 2 redenen

 • Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)
  Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De bewaarde gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Occasioneel versturen wij e-mails met een aanbod voor activiteiten die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten.
   
 • Marketing (wettelijk: toestemming)
  DOK vzw maakt ook gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen geregeld (elektronische) informatie over ons actuele programma. Iedereen is vrij om zich hierop in- en uit te schrijven.

Uw gegevens beheren/verwijderen en communicatievoorkeuren
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te laten aanpassen en uw inschrijving te beheren. U vindt er ook de mogelijkheid zich uit te schrijven op alle email. In dat geval ontvangt u ook geen servicemails of andere e-mails meer.

Als u uw gegevens volledig wil wissen, kan u hiervoor contact met ons opnemen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
info@dokgent.be
Koopvaardijlaan 13, 9000 Gent

Derden
In geval van coproductie van evemenenten kan DOK occasioneel persoonsgegevens delen met één van haar partners, ten einde haar diensten te kunnen verstrekken.

Dit is het geval als er bijvoorbeeld in het kader van een coproductie een evenement op DOK plaatsvindt. Dan kan het gebeuren dat de administratieve afhandeling van de ticketverkoop via vb. Democrazy verloopt terwijl de opvolging en communicatie door de partner gebeurt. In dat geval is het nodig die gegevens te delen. Vaste partners van DOK zijn o.a. Democrazy vzw en cirQ vzw.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website met bepaalde pagina's wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. U kunt cookies uitzetten via uw browser, maar hou er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken.

PRIVACYBELEID

Dit beleid verklaart welke persoonlijke informatie DOK online verzamelt en hoe we deze gebruiken. Gelieve dit beleid zorgvuldig te lezen. Over het algemeen verzamelen we informatie over u als u onze website en sociale media gebruikt. We gebruiken deze en andere informatie om u betere diensten, marketing en ondersteuning te bieden.

DOK vzw gebruikt uw informatie in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

WE VERZAMELEN UW GEGEVENS OP VERSCHILLENDE MANIEREN

 • Rechtstreeks van u
  Als u zich bijvoorbeeld registreert voor een aanbod, ons een vraag stelt, ons mailt of belt.
 • Via uw bezoek aan onze website
  U kunt onze website bekijken en gebruiken met een computer, smartphone, tablet of ander toestel. Wilt u hier meer over weten, gelieve dan onze cookiesbeleid te lezen.  
 • Via derde partijen
  Als u bijvoorbeeld kiest om een geïntegreerd element van sociale media te gebruiken op onze websites of apps, dan zal de derde partij, de site van de sociale media, ons bepaalde informatie over u verschaffen. Deze kan uw naam en e-mailadres bevatten.

INFORMATIE OVER U DIE WIJ KUNNEN BEWAREN

We gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven

 • Uw contact- en accountgegevens
  We bewaren de contactgegevens die u ons bezorgt (vb. naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land, voorkeurstaal).
 • Informatie die u online plaatst
  We bewaren bijvoorbeeld informatie die u op onze website plaatst of op een site van sociale media waartoe wij toegang hebben (inclusief beoordelingen die u plaatst of onderzoeken waar u aan deelneemt). Als u informatie online plaatst, dan mag u de rechten van anderen niet schenden (inclusief privacyrechten) en u moet er zich bewust van zijn dat anderen uw informatie kunnen gebruiken, taggen en/of heruitgeven op manieren (inclusief onwettige) die u misschien niet verwacht.
 • Informatie over het gebruik van de website
  Als u onze website gebruikt, dan kunnen wij informatie bewaren over uw browser en IP-adres (aan de hand van dit nummer wordt uw computer gelokaliseerd en u hebt dit adres nodig om websites te kunnen bezoeken). We kunnen zien van welke site u komt, waar u onze site al dan niet voor hebt gebruikt, of naar welke site u gaat als u de onze verlaat.
 • Informatie via antwoorden op mail
  Wat de e-mails betreft die wij u bezorgen, kunnen wij informatie verzamelen over hoe u op deze mails antwoordt, bijvoorbeeld, hoe vaak u de mail hebt geopend of hoe vaak u op de links hebt geklikt. Wenst u meer informatie, gelieve dan ons Cookiesbeleid te lezen.
 • Andere informatie over uw interactie met ons
  Als u bijvoorbeeld contact met ons hebt via e-mail, telefoon of sociale media (vb. Facebook).


WE KUNNEN UW GEGEVENS OP VOLGENDE MANIEREN EN VOOR VOLGENDE DOELEINDEN GEBRUIKEN

 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen of om wettelijke rechten te beschermen of af te dwingen
  We kunnen uw informatie bijvoorbeeld gebruiken om te voorkomen dat er tickets op de zwarte markt worden verkocht, om misbruik van onze intellectuele eigendom te voorkomen, of fraude (inclusief kredietkaartfraude en fraude waarvan we vermoeden dat ze plaatsvond tijdens een sweepstake of promotie of bij een evenement) of andere misdrijven.
 • Voor veiligheidsdoeleinden
  We kunnen uw informatie gebruiken om de veiligheid te waarborgen van ons bedrijf, onze werknemers, onze klanten, derde partijen en/of onze/hun eigendom (inclusief evenementen die u bijwoont en onze websites) zoals door de wet is toegestaan.
 • Voor marketingdoeleinden
  Afhankelijk van waarmee u hebt ingestemd, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, sms of telefoon voor informatie of aanbiedingen van onze geplande evenementen (inclusief nieuwsbrieven). We sturen u misschien ook informatie of aanbiedingen van andere organisaties, maar we geven uw naam en adres niet door aan deze organisaties.
 • Zoals anders door de wet toegestaan
  Wij kunnen uw informatie in beperkte omstandigheden ook gebruiken voor andere doeleinden, die toegestaan zijn door de wet.

U HEEFT EEN AANTAL KEUZES OVER HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Als u uw toestemming voor gebruik van uw persoonlijke gegevens wilt herroepen, gelieve ons te schrijven of ons uw voorkeuren mee te delen aan de hand van de methodes die in dit onderdeel beschreven staan. U kunt kiezen om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen. Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen, moet u de instructies volgen van in een van onze nieuwsbrieven.

WE KUNNEN UW GEGEVENS MET DE VOLGENDE DERDEN DELEN

Als we menen dit te moeten doen om te voldoen aan de wetgeving, of om onszelf, onze evenementpartners of derden te beschermen. Waar de wet het toelaat kunnen we ook informatie delen die opgevraagd werd door een overheidsinstelling of een ander bevoegde instelling of organisatie, om onze rechten te beschermen of af te dwingen of de rechten van een Evenementpartner of een derde, of om fraude op te sporen en te voorkomen (inclusief kredietkaartfraude of fraude waarvan we vermoeden dat ze plaatsvond tijdens een loterij of promotie of tijdens een evenement) en andere misdrijven.

Aan een opvolger van de gehele of gedeeltelijke onderneming. Waar het door de wet is toegestaan kunnen we uw gegevens bezorgen aan een opvolger om ze te gebruiken voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet - en we kunnen deze informatie ook aan een potentiële opvolger bezorgen - maar enkel indien we de nodige stappen hebben ondernomen zodat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd blijft.

WE MAKEN GEBRUIK VAN STANDAARDBEVEILIGINGSMAATREGELEN

We beschikken over beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Welke standaardbeveiligingsmaatregelen we gebruiken hangt af van de aard van de verzamelde informatie. Het internet is echter niet 100% veilig. We kunnen u niet beloven dat uw gebruik van onze site volledig veilig zal zijn. We raden u aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. 

WE KUNNEN LINKS NAAR SITES OF DIENSTEN VAN DERDEN AANBIEDEN WAAR WIJ GEEN CONTROLE OVER HEBBEN

Als u op een van deze links klikt, dan wordt u naar websites geleid waar wij geen controle over hebben. Onderhavig beleid is niet van toepassing op de privacypraktijken van deze websites. Gelieve het privacybeleid van de andere websites zorgvuldig te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijke voor de sites van derden.

U KUNT STEEDS CONTACT MET ONS OPNEMEN ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEBT, OF ALS U EEN AFSCHRIFT WENST VAN DE INFORMATIE DIE WIJ VAN U HEBBEN

Als u vragen of klachten heeft over dit beleid of andere zorgen inzake uw privacy, of u wenst afschriften van de informatie die wij over u hebben, gelieve contact met ons op te nemen. Deel nooit uw kredietkaartnummer of andere financiële of vertrouwelijke informatie mee in uw e-mail.

Om de gegevens die u ons hebt bezorgd te verbeteren, te wijzigen of up te daten, of om een toestemming die u heeft gegeven te herroepen, klik hier.

WAT DOEN WIJ ALS ER EEN UPDATE VAN DIT BELEID IS

Af en toe wijzigen we onze privacypraktijken. Als er wijzigingen aan dit beleid zijn, dan zullen we u, zoals de wet vereist, daarvan op de hoogte brengen. We zullen ook een geüpdatete versie op onze website plaatsen. Deze versie zal een andere datum en ander versienummer hebben dan deze hieronder. Gelieve regelmatig op onze site te controleren of er updates zijn.