YAKU I DOKBEWONER 2018-2019

YAKU zijn drie enthousiaste Gentenaars die het water-(wan)beheer willen veranderen onder de codewoorden: lokaal, gedreven & innovatief. 

Over de hele wereld is iedereen meer en meer overtuigd van de verwoestende rol van klimaatverandering. Eén van de constanten is water: tsunami's, orkanen, overstromingen, droogtes, mislukte oogsten, veesterfte,... Het teveel en tekort aan water of de beschikbaarheid ervan op kleine en grote schaal is vaak (in)direct verantwoordelijk. Dichter bij huis zijn er even verontrustende indicaties dat watertekorten nijpend zullen worden. 

YAKU's missie is om lokaal een opwaartse, positieve beweging in te zetten om water weer de plaats te geven die het verdient. Ze streven naar een samenleving waarin op een duurzame manier wordt omgegaan met water en waarin water oplossingen biedt om huidige uitdagingen in ons bestaan aan te gaan, want water doet leven.

Op DOK deed YAKU aan experiment, onderzoek, lezingen, workshops en brainstorms.  

© michiel devijver

YAKU I DOKBEWONER 2018-2019

YAKU zijn drie enthousiaste Gentenaars die het water-(wan)beheer willen veranderen onder de codewoorden: lokaal, gedreven & innovatief. 

Over de hele wereld is iedereen meer en meer overtuigd van de verwoestende rol van klimaatverandering. Eén van de constanten is water: tsunami's, orkanen, overstromingen, droogtes, mislukte oogsten, veesterfte,... Het teveel en tekort aan water of de beschikbaarheid ervan op kleine en grote schaal is vaak (in)direct verantwoordelijk. Dichter bij huis zijn er even verontrustende indicaties dat watertekorten nijpend zullen worden. 

YAKU's missie is om lokaal een opwaartse, positieve beweging in te zetten om water weer de plaats te geven die het verdient. Ze streven naar een samenleving waarin op een duurzame manier wordt omgegaan met water en waarin water oplossingen biedt om huidige uitdagingen in ons bestaan aan te gaan, want water doet leven.

Op DOK deed YAKU aan experiment, onderzoek, lezingen, workshops en brainstorms.  

© michiel devijver