VOEM

VOEM is een etnisch-culturele federatie, een koepelvereniging met meer dan 80 afdelingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Samen met deze afdelingen werkt VOEM acties uit rond cultuur, gemeenschapsvorming, educatie en maatschappelijke activering, steeds met een interculturele insteek. VOEM is een bruggenbouwer die verschillende gemeenschappen samenbrengt via verbindende elementen.