Open Call: DOKbewoners 2017

Wat er gebeurt op DOK wordt bepaald door de DOKbewoners. Voor 2017 is DOK op zoek naar nieuwe DOKbewoners, residents die DOK mee vorm en kleur geven met creatieve manoeuvres. Samen met de bewoners biedt DOK ruimte aan initiatieven op vlak van cultuur, kunst, sport, sociaal-cultureel, ecologie en welzijn.

CRITERIA                                  
DOK wilt nadrukkelijk nieuwe ideeën, beginnende collectieven en projecten hosten. DOK staat open voor voorstellen door zowel individuen, buurtbewoners en kunstenaars als die van collectieven of organisaties. DOK is graag gastheer voor residenten die voor langere tijd een plek zoeken. De voorstellen worden afgetoetst aan volgende criteria: toegankelijkheid, (artistieke) vernieuwing, ondersteuning bieden aan een creatieve stedelijke dynamiek, experiment en ontmoeting.

In 2016 zette DOK in op gastvrijheidflexibiliteitsuperdiversiteit en mobiliteit. Deze thema’s blijven actief. In 2017 voegen we zelfbestuurboerenverstand en radicaal toe.

DOK BIEDT                   
Het hele jaar door kan je werken en creëren op DOK. Vanaf mei tot eind september kan je publieke activiteiten ontwikkelen (dit is geen vereiste). DOK zoekt samen met jou naar een kader (inhoudelijk en logistiek) om je project te ontwikkelen en biedt haar netwerk aan. Een meerjarig traject (2017 en 2018) behoort ook tot de mogelijkheden.

De beschikbare ruimte & ondersteuning hangt af van de noden van uw project. DOK beschikt over een aantal zones zoals de kantine, box (concert/theaterzaal), voortuin, keuken, bureau, markt, vergader/werkcontainer die je deelt met de andere dokbewoners. DOK heeft een aantal containers die je volledig kan claimen voor jouw project. Je kan ook een eigen plek bouwen of plaatsen op DOK (container, bus, boot, hut,…) Hou rekening met het openluchtkarakter van DOK. Je betaalt geen huur, maar we vragen aan de DOKbewoners om in te zetten op de DOKzondagen. Deze worden vanaf nu een soort opendeurdag voor DOK. Iedere zondag is er ook een open matinee die je kan invullen.

SEIZOEN 2017                  
→ Opening op 30 april

→ DOK opent zijn deuren iedere zondag van 11u tot 22u voor publiek.
→ De DOKbewoners kunnen DOK ook openen op andere dagen
→ DOK sluit altijd om 24u

→ Slot van het seizoen is gepland op 1 oktober

HOE INDIENEN                

Stuur een korte omschrijving (wat is je plan, waarom, wat heb je nodig en wanneer wil je starten) van jouw project door  naar liesbeth@dokgent.be voor 30 maart.

-----------

What happens on DOK depends on the decisions of the DOK residents. For this year’s season, DOK is looking for new DOK residents who want to help and contribute their creative maneuvers to shape and create DOK 2017. Together with the residents, DOK offers room for socio-cultural initiatives related to art, sport, ecology and well-being.

DOK explicitly wants to host new ideas, novice collectives and starting projects. DOK is open for suggestions by individuals, neighborhood residents and artists and for proposals by collectives and organizations as well.

We are willing to host residents whose project(s) take a long period of time and who are therefore looking for a long-lasting place to stay and work. The proposals will be confronted with and judged by the following criteria: accessibility, (artistic) renovation, contributing to a creative urban dynamic, experiment and encounter.

In 2017, DOK focused on the following themes: hospitality, flexibility, superdiversity and mobility. These themes will remain active. This year we’re adding: self-governmentcommon sense and radical.

DOK OFFERS                         
Throughout the year DOK offers you the space and possibility to work and create. You can develop public activities. In cooperation with you, DOK is looking for a (conceptual and logistical) framework to develop your project, whilst offering her network. The available space and support depend on the needs of your project.

DOK has access to several zones (such as the canteen, box, front yard, markt, meeting/workingcontainer) that you share with the other DOKresidents. Please consider the ‘open air characteristics’ of the DOK project as well.

SEASON 2017
• Opens April 30th
• DOK opens every Sunday from 11AM to 10PM
• The DOKresidents can open DOK at any other given day
• DOK closes daily at 12PM
• The season’s finale is scheduled on October 1st

HOW TO APPLY
Send a brief description of your project to liesbeth@dokgent.be  before March 30th.