Gebruiken

Wat er gebeurde op DOK werd bepaald door de DOKbewoners. Voor het nieuwe seizoen was DOK op zoek naar nieuwe DOKbewoners, residents, die DOK 2016 mee vorm en kleur wilden geven met creatieve manoeuvres. Samen met de bewoners bood DOK ruimte aan initiatieven op vlak van cultuur, kunst, sport, sociaal-cultureel, ecologie en welzijn. 

CRITERIA                                                                                                                      

DOK wilde nadrukkelijk nieuwe ideëen, beginnende collectieven en projecten hosten. DOK stond open voor voorstellen door individuen, buurtbewoners, kunstenaars alsook die van collectieven of organisaties. 

DOK was graag gastheer voor residenten die voor langere tijd een plek zoeken. De voorstellen werden afgetoetst aan volgende criteria: toegankelijkheid,(artistieke) vernieuwing,ondersteuning bieden aan een creatieve stedelijke dynamiekexperiment en ontmoeting.

In 2016 zette DOK in op gastvrijheid, flexibiliteit, superdiversiteit en mobiliteit. We spitten het begrip ‘een gedeeld kunstencentrum’ of ‘deelatelier met publieke functie’ verder uit. We onderzochten hoe het DOKpark in de toekomst zal veranderen naar een werfomgeving. DOK was specifiek op zoek naar mobiele installaties of projecten.  VISIETEKST DOK 2016  (download)

DOK BIEDT                                            

Vanaf april tot eind september kon je werken en creeêren op DOK. Vanaf mei tot eind september kon je publieke activiteiten ontwikkelen. DOK zocht samen met jou naar een kader (inhoudelijk en logisitiek) om je project te ontwikkelen en bood haar netwerk aan. Een meerjarig traject behoorde ook tot de mogelijkheden.

De beschikbare ruimte & ondersteuning hing af van de noden van uw project. DOK beschikte over een aantal zones zoals de kantine, arena, strand, box, voortuin, markt, vergader/werkcontainer die je deelde met de andere dokbewoners. Daarbij rekening houdend met het openluchtkarakter van DOK. 


SEIZOEN 2016                                
→ Opening op 1 mei
→ DOK opent zijn deuren iedere zondag van 11u tot 22u
→ De DOKbewoners kunnen DOK ook openen op andere dagen
→ DOK sluit altijd om 24u
→ Slot van het seizoen is gepland op 25 september

HOE INDIENEN                                
Stuur een korte omschrijving van jouw project door naar liesbeth@dokgent.be