onder-MEER #2 - OOPS WRONG PLANET

Op 27 mei van 11:00 tot 18:00

DOKbewoner MEER screent Oops wrong planet van Anouk De Clercq. 

"Oops wrong planet": het zou de verwonderde uitspraak kunnen zijn van een mens die zich plotseling van zijn autistische conditie bewust wordt – of het goedgemutste motto van een kunstenaar: een letterlijk ruimtelijke, aan komische trots grenzende erkenning van onaangepastheid.

De vergelijking tussen autisme en kunstenaarschap is daarbij niet willekeurig gekozen, want aan deze video ligt een werkelijk plaatsgevonden dialoog tussen Anouk De Clercq en Landschip (pseudoniem van een autistische man) ten grondslag. Op een bepaald moment botsen De Clercq en Landschip in deze correspondentie  op een gedeelde liefde voor science-fiction. De hypnotische beeldtaal van Oops wrong planet roept inderdaad sci-fi-associaties op: een zacht glooiend maanverlicht landschap, kosmische ruis, de afwisseling tussen scherpe en onscherpe beelden,... 

Betekenisvol genoeg ziet deze zogeheten ‘verkeerde’ planeet er echter niet erg vijandig of angstaanjagend uit, maar eerder vreedzaam, uitnodigend bijna: een symbool voor een gevoel dat maar beter niet uit zijn sluimer kan worden gewekt.