tank

DOKtank biedt een platform voor nieuwe ideeën, thema’s en plannen die leven in de stad. DOK zet in op initiatieven vanuit bestaande netwerken, maar helpt ook nieuwe netwerken ontstaan. Bij DOKtank gaan mensen in discussie. Ze brainstormen, overleggen en wisselen gedachten uit. DOKtank streeft naar nieuwe samenwerkingen waar initiatieven uit groeien, met als doel iets te veranderen of te verbeteren. DOKtank kan een forum zijn voor tal van onderwerpen. Van workshops, tot geregisseerde brainstorms, try-outs en babbels tussen pot en pint. 


ARCHIEF en VERSLAGEN 

2015


2013 


2012