DOKtank: Food For Thought – verslag

Food for Thought I
DOK en Kunstencentrum Vooruit, i.s..m. Trizone, Oikos en Victoria Deluxe

Op 7 juni brachten Vooruit en DOK gemotiveerde, enthousiaste mensen samen die allemaal op hun eigen manier bezig zijn met duurzaamheid en voeding in de stad. Het werd een inspiratievolle Open Space-ontmoeting die ruimte gaf aan bestaande en nieuwe ideeën als stadslandbouw op scholen, nieuwe depots voor de Voedselteams, het valoriseren van kennis van senioren in moestuinen rond OCMW-rusthuizen, kennisuitwisseling over permacultuur… De neerslag van een 7-tal werkgroepen werd gebundeld in dit verslag.

Twee behoeftes kwamen uitdrukkelijk bovendrijven: de nood om te verbreden (straatcoaches; kennis delen; opleidingen) en de nood om te verbinden (visuele mapping, initiatieven beschrijven & documenteren, stadslandbouwlabel, voedselraad).

Het idee om een visuele mapping te ontwikkelen van korte voedselketen projecten in Gent werd meteen opgestart door het collectief fo.am en maakt deel uit van hun residentie tijdens het project Electrified van Vooruit en S.M.A.K. Daarnaast werden 3 ideeën gedestilleerd die terug op tafel werden gegooid op Food for Thought II.

Food for Thought II
DOK en Kunstencentrum Vooruit, i.s.m. Boer’nbrood

Drie thema’s, afgeleid uit Food for Thought I, werden scherper gesteld en in concrete actie omgezet.

Hoe kan je als consument de markt duwen? Bijvoorbeeld door lokale producten te ondersteunen, aandeelhouder te worden van een bedrijf, een carrotmob te organiseren… Deze tafel werd geleid door Michael Fockedey van Tintelijn.

Hoe kunnen we aan duurzame landbouw doen op scholen? Velt ontwikkelt een educatief pakket rond schoolmoestuinen.

Hoe kunnen we senioren betrekken bij transitie? Hoe kunnen we ouderen activeren in het transitieproces en hun kennis delen? Dominique Willaert van Victoria Deluxe zet zijn project verder. Hij nodigde Willem Van Gucht (de Sleutel) en Joke Raman (gerontoloog) mee uit aan zijn brainstormtafel.

Deel!
  • Facebook
  • Twitter
  • email
Terug naar overzicht