DOKtank: een co-workingatelier op de DOKsite – conclusie

Is een atelier met hout- en metaalbewerkingsmachines een meerwaarde voor Gent? Hoe kan je er ook een community rond creëren, een co-working place waar nieuwe samenwerkingen en uitwisseling volop gedijen en gebruikers mee de verantwoordelijkheid nemen voor het praktisch reilen en zeilen? En, last but not least, is dit een haalbare kaart voor DOK?

Deze en andere vragen stonden centraal op de DOKtank van 27 oktober 2011. Aan ge√Ønteresseerden alvast geen gebrek: maar liefst 60 nieuwsgierigen, een mix van knutselaars, kunstenaars, organisatoren, groene jongens en meisjes, daagden op, brainstormden er duchtig op los en stelden hun ideeën en antwoorden voor aan de groep.

JA! Een co-workingatelier met hout- en metaalbewerkingsmachines is een schot in de roos. Maar helaas, het kan niet op de DOKsite. Een co-workingatelier met hout- en metaalbewerkingsmachines vraagt om een afgesloten ruimte die beantwoordt aan de veiligheidsnormen voor een publieke ruimte. Een te dure en weinig zinvolle investering als je er rekening mee houdt dat DOK maar voor enkele jaren op de site aan de Oude Dokken kan blijven. Bovendien maken hout- en metaalbewerkingsmachines te veel lawaai als we het ook aangenaam willen houden voor onze strand- en marktbezoekers in de lente en zomer.

EEN VERVOLG! Hans Luyten, de initiatiefnemer en eigenaar van de hout- en metaalbewerkingsmachines, werkt verder aan de realisatie van een co-workingatelier op een andere locatie en houdt het idee levendig met een co-working e-platform. In de tussentijd blijft DOK graag gastheer voor co-workingbijeenkomsten.

Dit project verder opvolgen? Meer info? Contacteer Hans Luyten (plasma.magma@telenet.be, 0495 10 01 12) of wordt lid van het co-working e-platform.

 

 

 

 

 

Deel!
  • Facebook
  • Twitter
  • email
Terug naar overzicht