Over

Op een imposant terrein naast het Handelsdok bij Gent Dampoort (aan de splitsing Afrikalaan – Koopvaardijlaan) kiemt een nieuwe stadswijk. In afwachting van de uiteindelijke bouw van het project Oude Dokken is dit terrein een bruisende en gezellige ontmoetingsplek. De uitgelezen voedingsbodem voor kleine concerten, exposities, sport, terras, strand, film, wafelenbak, barbecue, frisse ideeën, levendige discussies, individuele gesprekken, piraterij en een vleugje waanzin.

DOK is een ontmoetingsplek voor elke Gentenaar, een hangplek voor piepjong, jong, minder jong en ronduit oud. Maar ook een platform voor creatie en een werkplek, een plaats voor organisaties of indivduen op zoek naar samenwerking en inspirerende kruisbestuivingen.

De stichtende leden van DOK zijn cirQ, Ladda (†) en Democrazy. Op 4 juni 2011 ging DOK voor het grote publiek van start met de opening van de DOKkantine. DOK zet doorlopend projecten en experimenten op die de aanzet vormen tot een boeiende en geïnspireerde mix van activiteiten, gedragen door buurtbewoners, Gentse organisaties, bedrijven, individuen, aanstormend artistiek talent… DOK toont elk seizoen een ander gezicht, als een plek die voortdurend in beweging is.

DOK wil nadrukkelijk nieuwe initiatieven, beginnende organisaties en tal van projecten hosten en ontvangen op de site. DOK stelt infrastructuur ter beschikking: een grote buitenzone met arena, een strand, een overdekte ruimte, en een kantine met een klein podium. DOK is een ontmoetings- en werkplek die mensen en organisaties wil inspireren om ideëen te ontwikkelen en die vervolgens ook te realiseren. Er kunnen producties getest worden, opgestart en uitgevoerd. DOK als tijdelijke invulling kan een denktank zijn met een verfrissende kijk op stadsontwikkeling. Het is best mogelijk dat vanuit de iniatieven op DOK voorstellen ontstaan die kunnen gebruikt worden bij de realisatie van de nieuwe Gentse volkswijk op deze site. DOK reikt de hand naar de omliggende buurten. Wijkbewoners en de organisaties rondom DOK zijn welkom om op de site hun ding te doen.

DOK schaart zich volop achter de kostbare woorden samenwerking, ontmoeting, experiment en mede-eigenaarschap. DOK wil samenwerken met iedereen die een sterk inhoudelijk plan maakt, maar ook het initiatief neemt om er werk van te maken. Alles wat vanuit de buurt rondom DOK komt, krijgt bijzondere aandacht. Ontmoeten op DOK betekent: inspireren, activeren en informeren. Voor DOK is ontmoeten meer dan alleen maar het samenbrengen van mensen. DOK wil mensen via een doordachte programmering en hosting inspireren en activeren. DOK wil mensen samenbrengen rond projecten en hen zo nieuwe netwerken laten ontwikkelen. DOK wil ook de Gentenaar informeren over wat de site in de toekomst kan betekenen voor de stad en haar bewoners. Experiment: DOK biedt onderdak aan verschillende kunstdisciplines, klein vakmanschap, individuele kunstenaars en organisaties. DOK moet de plaats zijn voor try-outs, exposities, work in progress, voorstellingen, masterclasses, workshops… DOK als platform om te onderzoeken, uit te proberen, artistieke acties te ondernemen en te presenteren. DOK wil dat zowel de bewoner rond de site als de Gentenaar participeert. De mate van deelname aan de projecten en processen in en rond DOK bepaalt mee het succes of het slagen van DOK.

DOK is een tijdelijke invulling van een zone waar in de toekomst een nieuwe Gentse woonbuurt zal ontstaan. Meer info over het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken vindt u op www.oudedokken.be