YAKU

YAKU zijn drie enthousiaste Gentenaars die het water-(wan)beheer willen veranderen onder de codewoorden: lokaal, gedreven & innovatief. 

Over de hele wereld is iedereen meer en meer overtuigd van de verwoestende rol van klimaatverandering. Eén van de constanten is water: tsunami's, orkanen, overstromingen, droogtes, mislukte oogsten, veesterfte,... Het teveel en tekort aan water of de beschikbaarheid ervan op kleine en grote schaal is vaak (in)direct verantwoordelijk. Dichter bij huis zijn er even verontrustende indicaties dat watertekorten nijpend zullen worden. 

YAKU's missie is om lokaal een opwaartse, positieve beweging in te zetten om water weer de plaats te geven die het verdient. Ze streven naar een samenleving waarin op een duurzame manier wordt omgegaan met water en waarin water oplossingen biedt om huidige uitdagingen in ons bestaan aan te gaan, want water doet leven! 

Op het programma dit DOKseizoen

en ook

  • Een workshop Water en klimaatadaptatie: in Gent en uw wijk met Elina Bennetsen, voorzitster van het Gents Milieu Front en all-round waterexperte! 
  • Ontdekkingstochten op het water in samenwerking met DOKANO
  • Waterfilters, mudd balls, en andere zaken bouwen om water te zuiveren 
  • Samen door Gent fietsen en leren over waterbeheer

YAKU

YAKU zijn drie enthousiaste Gentenaars die het water-(wan)beheer willen veranderen onder de codewoorden: lokaal, gedreven & innovatief. 

Over de hele wereld is iedereen meer en meer overtuigd van de verwoestende rol van klimaatverandering. Eén van de constanten is water: tsunami's, orkanen, overstromingen, droogtes, mislukte oogsten, veesterfte,... Het teveel en tekort aan water of de beschikbaarheid ervan op kleine en grote schaal is vaak (in)direct verantwoordelijk. Dichter bij huis zijn er even verontrustende indicaties dat watertekorten nijpend zullen worden. 

YAKU's missie is om lokaal een opwaartse, positieve beweging in te zetten om water weer de plaats te geven die het verdient. Ze streven naar een samenleving waarin op een duurzame manier wordt omgegaan met water en waarin water oplossingen biedt om huidige uitdagingen in ons bestaan aan te gaan, want water doet leven! 

Op het programma dit DOKseizoen

en ook

  • Een workshop Water en klimaatadaptatie: in Gent en uw wijk met Elina Bennetsen, voorzitster van het Gents Milieu Front en all-round waterexperte! 
  • Ontdekkingstochten op het water in samenwerking met DOKANO
  • Waterfilters, mudd balls, en andere zaken bouwen om water te zuiveren 
  • Samen door Gent fietsen en leren over waterbeheer