STADSGREEP

WIE?

Een groep burgers die op zoek gaat naar een democratisch bestuur van de stad. Bijvoorbeeld: een bestuursvorm waarbij burgers ook op regelmatige basis meebeslissen over de toekomst van hun stad. Samen met experts en ervaringsdeskundigen gaan ze op zoek gaan naar mogelijke manieren waarop dat kan gebeuren.HOE?

Stadsgreep focust hierbij op de lokale (gemeente-)politiek, omdat ze geloven dat dit het meest haalbare niveau is om burgers bij het bestuur te betrekken. Er bestaan diverse voorbeelden van burgerinspraak in andere landen en steden. Zowel vandaag als in het verleden: referenda (zwitserland), burgerraden (VS), loting (oude athene), etc.

Volgens Stadsgreep zorgt meer inspraak, uitwisseling en afwisseling tussen bestuurders en bestuurden voor een gedragen beleid en gaat het belangenvermenging tegen. In tegenstelling tot beroepspolitici worden burgers niet belemmerd door partij-dogma’s en moeten burgers geen rekening houden met persoonlijke populariteit bij verkiezingen, waardoor polarisatie wordt tegengegaan en samenwerking wordt bevorderd. 

Check de INSPIRATIE-pagina voor meer info hierover. 

STADSGREEP

WIE?

Een groep burgers die op zoek gaat naar een democratisch bestuur van de stad. Bijvoorbeeld: een bestuursvorm waarbij burgers ook op regelmatige basis meebeslissen over de toekomst van hun stad. Samen met experts en ervaringsdeskundigen gaan ze op zoek gaan naar mogelijke manieren waarop dat kan gebeuren.HOE?

Stadsgreep focust hierbij op de lokale (gemeente-)politiek, omdat ze geloven dat dit het meest haalbare niveau is om burgers bij het bestuur te betrekken. Er bestaan diverse voorbeelden van burgerinspraak in andere landen en steden. Zowel vandaag als in het verleden: referenda (zwitserland), burgerraden (VS), loting (oude athene), etc.

Volgens Stadsgreep zorgt meer inspraak, uitwisseling en afwisseling tussen bestuurders en bestuurden voor een gedragen beleid en gaat het belangenvermenging tegen. In tegenstelling tot beroepspolitici worden burgers niet belemmerd door partij-dogma’s en moeten burgers geen rekening houden met persoonlijke populariteit bij verkiezingen, waardoor polarisatie wordt tegengegaan en samenwerking wordt bevorderd. 

Check de INSPIRATIE-pagina voor meer info hierover.