Masala is een interculturele beweging die streeft naar een samenlevingsmodel waarbij diversiteit extra gestalte krijgt. Ze willen helpen bouwen aan een solidaire, pluralistische en vooral democratische maatschappij waarin de grondrechten van élk individu op de voorgrond treden.

Hoe? Door sensibiliserende, interactieve en educatieve nieuwsberichten voor kinderen, jongeren en volwassenen te verspreiden. Zo willen ze tonen dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen in een kleurrijke diverse omgeving.Wat willen ze bereiken? Dat verantwoordelijken in de openbare en privé-sector de manier waarop onze samenleving georganiseerd is in vraag stellen. Want dit kan de eerste stap zijn naar de broodnodige verandering om ongelijkheid en discriminatie de wereld uit te bannen.
 

Onder de titel 'Masala TV' wil Masala een mediakanaal oprichten dat genuanceerd nieuws brengt. Onder de werktitel 'Real News' willen ze van onderuit een mediakanaal oprichten dat genuanceerd nieuws brengt. Met andere woorden een tegenbeweging tegen de 'Fake News' and 'Clickbaithypes' die alomtegenwoordig zijn, zowel op sociale media als op traditionele mediakanalen. 

Contact: Bilal.abbas@ugent.be

_______________________ ________________________ _______________________

© Michiel Devijver

Masala is een interculturele beweging die streeft naar een samenlevingsmodel waarbij diversiteit extra gestalte krijgt. Ze willen helpen bouwen aan een solidaire, pluralistische en vooral democratische maatschappij waarin de grondrechten van élk individu op de voorgrond treden.

Hoe? Door sensibiliserende, interactieve en educatieve nieuwsberichten voor kinderen, jongeren en volwassenen te verspreiden. Zo willen ze tonen dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen in een kleurrijke diverse omgeving.Wat willen ze bereiken? Dat verantwoordelijken in de openbare en privé-sector de manier waarop onze samenleving georganiseerd is in vraag stellen. Want dit kan de eerste stap zijn naar de broodnodige verandering om ongelijkheid en discriminatie de wereld uit te bannen.
 

Onder de titel 'Masala TV' wil Masala een mediakanaal oprichten dat genuanceerd nieuws brengt. Onder de werktitel 'Real News' willen ze van onderuit een mediakanaal oprichten dat genuanceerd nieuws brengt. Met andere woorden een tegenbeweging tegen de 'Fake News' and 'Clickbaithypes' die alomtegenwoordig zijn, zowel op sociale media als op traditionele mediakanalen. 

Contact: Bilal.abbas@ugent.be

_______________________ ________________________ _______________________

© Michiel Devijver