GROEnTEN uit GENT

In 2012 startte GROEnTen uit GENT een moestuin op DOK. GROEnTEN uit GENT is een samenwerking tussen Sociale Werkplaats De Sleutel, vrijwilligers uit de buurt, DOK en de Vlaamse overheid. De DOKmoestuin was dan ook geen klassieke volkstuin maar een collectieve moestuin van de activerende werkvloer en buurtbewoners/moestuiniers. Samen kweken zij groenten en kruiden in puinzakken, bakken van afvalhout en ander recyclagemateriaal.

Het project steunt op vier pijlers:
Tewerkstelling, leefmilieu, moestuiniers en educatie.


TEWERKSTELLING                 
De activerende werkvloer was een onderdeel van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Het vormde een voortraject van activering voor mensen met een (ex-)verslavingsproblematiek en een grote afstand tot of een instabiele positie op de arbeidsmarkt. Op de activerende werkvloer leerrden ze opnieuw arbeidscompetenties verwerven.

Daarnaast ging aandacht uit naar sociale contacten en het ontwikkelen van mogelijkheden op verschillende levensdomeinen. Dit stadslandbouwproject creëerde gevarieerd en uitdagend werk voor de doelgroepmedewerkers. Bovendien kwamen ze in contact met thema’s zoals gezonde voeding, korte voedselketen en het op een biologische manier groenten kweken in een stedelijke omgeving.

Meer info over de activerende werkvloer: Mathieu.Debruyne@fracarita.org

MOESTUINIERS                
Voor het dagelijkse onderhoud van de tuin zorgden de vrijwilligers, ook wel moestuiniers genoemd. Zij zagen moestuinieren als een sociale aangelegenheid en werkten in groepjes van 2 of 3 in de tuin op een vaste dag in de week. Tweewekelijkse gemeenschappelijke werkmomenten vormden de ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en workshops, picknicks of barbecues te organiseren voor een breed publiek.

De moestuin was niet alleen een productieve, maar ook een creatieve, interessante, mooie en leerrijke (speel)tuin, dankzij de collectieve, ervaringsgerichte aanpak, de focus op de diversiteit van de gewassen en de openheid voor ideeën van buitenaf.

Meer info over de vrijwilligerswerking: joksie@gmail.com en charlotte.vanhove@gmail.com


LEEFMILIEU & EDUCATIE        
Moestuinieren als doel en als middel.

De samenwerking tussen buurtbewoners van DOK en De Sleutel resulteerden in een sociale cohesie. Het samen tuinieren zorgde ervoor dat mensen hun kennis delen met elkaar en leren van elkaar. Elkaar ontmoeten en samenwerken kwam zowel de moestuin, de doelgroepmedewerkers als de buurt ten goede.

Het ecologische en biologische aspect stonden hoog aangeschreven. Recycling, upcycling, kortom duurzaamheid van materialen was een belangrijke pijler binnen het project. Zowel de doelgroepmedewerkers van De Sleutel als de buurtbewoners maakten gebruik van duurzaam materiaal en zochten naar manieren om duurzaam te werk te gaan.

Biologisch werken en de voedselketen verkorten, seizoensgebonden groenten telen die geen transport of verpakking vragen, onbehandeld en in de stad. Daarmee wilde GROEnTEN UIT GENT een voorbeeld stellen voor de bezoekers van DOK en bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit, een vermindering van de opwarming van de stad en de aarde en een verkleining van de afvalberg. Elke bijdrage is immers een extra stap in de goede richting!


EVENEMENTEN 2016:               

Screen Shot 2016-06-07 at 12.26.21

Zet je beste beetje voor – 16.05
Heb je broeken die niet meer passen of die wat versleten zijn? GROEnTEN uit Gent geeft ze een mooie plaats in onze moestuin, vullen ze met aarde en kweken er groenten in. Een leuke manier om een tweede leven te geven aan je favoriete broek!

Screen Shot 2016-06-07 at 11.58.19

Draag je schoentje bij – 01/05
Breng die dag je oude schoenen mee, vul ze met aarde, zaai er een plantje in en geef ze een plaats in onze moestuin. 

De moestuin zal ook na de zomer door blijven bestaan, al staat hij in de winter wel even op een laag pitje. Er zijn natuurlijk heerlijke wintergroentes die lekker blijven doorgroeien in de donkere vrieskou, en daarnaast wordt er druk nagedacht over nieuwe zaadjes. Vanaf januari zal er weer meer werk zijn in de tuin.

Met de steun van CERA,  ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’.

screen-shot-2016-10-20-at-12-14-44
Deel!
  • Facebook
  • Twitter
  • email
Terug naar alle bewoners