GROEnTEN uit GENT

In 2012 startte GROEnTEN uit GENT een moestuin op DOK. GROEnTEN uit GENT is een samenwerking tussen Sociale Werkplaats De Sleutel, vrijwilligers uit de buurt, DOK en de Vlaamse overheid. De DOKmoestuin is dan ook geen klassieke volkstuin maar een collectieve moestuin van de activerende werkvloer en buurtbewoners/moestuiniers. Samen kweken zij groenten en kruiden in puinzakken, bakken van afvalhout en ander recyclagemateriaal.

Het project steunt op vier pijlers:
Tewerkstelling, leefmilieu, moestuiniers en educatie.

TEWERKSTELLING                 
De activerende werkvloer is een onderdeel van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel – Weerwerk, sterk in coaching. Het vormt een voortraject van activering voor mensen met een (ex-)verslavingsproblematiek en een grote afstand tot of een instabiele positie op de arbeidsmarkt. Op de activerende werkvloer trainen de deelnemers om opnieuw arbeidscompetenties te verwerven.Daarnaast gaat aandacht uit naar sociale contacten en het ontwikkelen van mogelijkheden op verschillende levensdomeinen. Dit stadslandbouwproject creëert gevarieerd en uitdagend werk voor de deelnemers. Bovendien komen ze in contact met thema’s zoals gezonde voeding, korte voedselketen en het op een biologische manier groenten kweken in een stedelijke omgeving.

Meer info over de activerende werkvloer: Mathieu.Debruyne@fracarita.org

MOESTUINIERS                
Voor het dagelijkse onderhoud van de tuin zorgen de vrijwilligers, ook wel moestuiniers genoemd. Zij beheren de moestuin als hun eigen, collectieve tuin en zien moestuinieren als een sociale aangelegenheid. Tuinieren kan op een vaste dag in de week in groepjes van 2 of 3 of gewoon wanneer je daar als moestuinier zin in hebt. De zondagen zijn collectieve doe-dagen. Tweewekelijkse gemeenschappelijke werkmomenten vormen de ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en om picknicks of barbecues te organiseren voor een breder publiek. Donderdagavonden zijn weet-dagen, dan organiseren we workshops, films of lezingen ism. de Buurderij.De moestuin is niet alleen een productieve, maar ook een creatieve, interessante, mooie en leerrijke (speel)tuin, dankzij de collectieve, ervaringsgerichte aanpak, de focus op de diversiteit van de gewassen en de openheid voor ideeën van buitenaf.

Meer info over de vrijwilligerswerking: joksie@gmail.com en charlotte.vanhove@gmail.com

LEEFMILIEU & EDUCATIE        
Moestuinieren als doel en als middel.

De samenwerking tussen buurtbewoners van DOK en De Sleutel resulteert in een sociale cohesie. Het samen tuinieren zorgt ervoor dat mensen hun kennis delen met elkaar en leren van elkaar. Elkaar ontmoeten en samenwerken komt zowel de moestuin, de doelgroepmedewerkers als de buurt ten goede.

Het ecologische en biologische aspect staan hoog aangeschreven. Recycling, upcycling, kortom duurzaamheid van materialen is een belangrijke pijler binnen het project. Zowel de doelgroepmedewerkers van De Sleutel als de buurtbewoners maken gebruik van duurzaam materiaal en zoeken naar manieren om duurzaam te werk te gaan.

Biologisch werken en de voedselketen verkorten, seizoensgebonden groenten telen die geen transport of verpakking vragen, onbehandeld en in de stad. Daarmee wilde GROEnTEN UIT GENT een voorbeeld stellen voor de bezoekers van DOK en bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit, een vermindering van de opwarming van de stad en de aarde en een verkleining van de afvalberg. Elke bijdrage is immers een extra stap in de goede richting!

In 2012 startte GROEnTEN uit GENT een moestuin op DOK. GROEnTEN uit GENT is een samenwerking tussen Sociale Werkplaats De Sleutel, vrijwilligers uit de buurt, DOK en de Vlaamse overheid. De DOKmoestuin is dan ook geen klassieke volkstuin maar een collectieve moestuin van de activerende werkvloer en buurtbewoners/moestuiniers. Samen kweken zij groenten en kruiden in puinzakken, bakken van afvalhout en ander recyclagemateriaal.

Het project steunt op vier pijlers:
Tewerkstelling, leefmilieu, moestuiniers en educatie.

TEWERKSTELLING                 
De activerende werkvloer is een onderdeel van vzw Sociale Werkplaats De Sleutel – Weerwerk, sterk in coaching. Het vormt een voortraject van activering voor mensen met een (ex-)verslavingsproblematiek en een grote afstand tot of een instabiele positie op de arbeidsmarkt. Op de activerende werkvloer trainen de deelnemers om opnieuw arbeidscompetenties te verwerven.Daarnaast gaat aandacht uit naar sociale contacten en het ontwikkelen van mogelijkheden op verschillende levensdomeinen. Dit stadslandbouwproject creëert gevarieerd en uitdagend werk voor de deelnemers. Bovendien komen ze in contact met thema’s zoals gezonde voeding, korte voedselketen en het op een biologische manier groenten kweken in een stedelijke omgeving.

Meer info over de activerende werkvloer: Mathieu.Debruyne@fracarita.org

MOESTUINIERS                
Voor het dagelijkse onderhoud van de tuin zorgen de vrijwilligers, ook wel moestuiniers genoemd. Zij beheren de moestuin als hun eigen, collectieve tuin en zien moestuinieren als een sociale aangelegenheid. Tuinieren kan op een vaste dag in de week in groepjes van 2 of 3 of gewoon wanneer je daar als moestuinier zin in hebt. De zondagen zijn collectieve doe-dagen. Tweewekelijkse gemeenschappelijke werkmomenten vormen de ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en om picknicks of barbecues te organiseren voor een breder publiek. Donderdagavonden zijn weet-dagen, dan organiseren we workshops, films of lezingen ism. de Buurderij.De moestuin is niet alleen een productieve, maar ook een creatieve, interessante, mooie en leerrijke (speel)tuin, dankzij de collectieve, ervaringsgerichte aanpak, de focus op de diversiteit van de gewassen en de openheid voor ideeën van buitenaf.

Meer info over de vrijwilligerswerking: joksie@gmail.com en charlotte.vanhove@gmail.com

LEEFMILIEU & EDUCATIE        
Moestuinieren als doel en als middel.

De samenwerking tussen buurtbewoners van DOK en De Sleutel resulteert in een sociale cohesie. Het samen tuinieren zorgt ervoor dat mensen hun kennis delen met elkaar en leren van elkaar. Elkaar ontmoeten en samenwerken komt zowel de moestuin, de doelgroepmedewerkers als de buurt ten goede.

Het ecologische en biologische aspect staan hoog aangeschreven. Recycling, upcycling, kortom duurzaamheid van materialen is een belangrijke pijler binnen het project. Zowel de doelgroepmedewerkers van De Sleutel als de buurtbewoners maken gebruik van duurzaam materiaal en zoeken naar manieren om duurzaam te werk te gaan.

Biologisch werken en de voedselketen verkorten, seizoensgebonden groenten telen die geen transport of verpakking vragen, onbehandeld en in de stad. Daarmee wilde GROEnTEN UIT GENT een voorbeeld stellen voor de bezoekers van DOK en bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit, een vermindering van de opwarming van de stad en de aarde en een verkleining van de afvalberg. Elke bijdrage is immers een extra stap in de goede richting!