Flatpack Gent

FLATPACK GENT
aka Stadsgreep (DIY politics)

Een groep burgers verwelkomt iedereen op DOK in de wondere wereld van het politieke experiment. Flatpack Gent brengt een zwerm van burgers bijeen, organiseert infosessies en bijeenkomsten over mogelijke alternatieven in politiek bestuur.

Flatpack Gent meent dat de oude partijen en structuren falen: zij kunnen en zullen geen antwoorden bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. En in plaats van te klagen over de status quo nemen ze het heft in eigen handen onder het motto: "We doen het zelf wel!". Ze zoeken geen nieuwe grote waarheid, toch niet in dit experiment van trial and error. Wel willen ze samen de democratie rebooten en een nieuwe politieke methode creëren, over oude ideologische grenzen en partijkleuren heen. En omdat de stad de nucleus is van verandering, en Gent een dankbaar en vruchtbaar labo, wordt DOK hun speelgrond. Hier willen ze een motor bouwen om de toekomst te versnellen. Al doende co-creëren ze een open tool en methodiek om te demonstreren dat het ook anders kan: stadsgreep anno 2017.


Werkingsprincipes:
(gebaseerd op de WoW uit Flatpack Democracy)

 1. Bereidheid en mogelijkgeid om deel te nemen aan een oplossingsgericht rationeel debat is noodzakelijk.
 2. Persoonlijke aanvallen zijn uit den boze. Flatpack probeert dus om niet persoonlijk aan te vallen, en ook om zich niet persoonlijk aangevallen te voelen.
 3. Ze vermijden om zich te vereenzelvigen met een specifiek standpunt dat andere meningen uitsluit.
 4. Flatpack is bereid om zich te laten overtuigen door andere meningen, en bereid om fouten toe te geven.
 5. Ideologieën of dogma’s die verhinderen dat ze open staan voor de meningen van anderen zijn uit den boze.
 6. Ze hebben vertrouwen in de expertise van andere mensen, en in de mogelijkheid van een groep om tot een gedragen mening te komen.
 7. Discriminatie kan niet. Flatpack is maximaal pluralistisch.
 8. Flatpack werkt maximaal transparant, zowel intern als extern, omdat ze geloven dat het delen van informatie bevorderend is voor participatie en betrokkenheid. Energie die gaat naar het afschermen of geheim houden van informatie is meestal verloren energie, die beter kan worden ingezet om dingen te verwezenlijken.
 9. Ze aanvaarden dat werken met een groep en echte participatie wil zeggen dat je soms de bluts met de buil moet nemen. You win some, you lose some.

Foto © Doug Chayka

FLATPACK GENT
aka Stadsgreep (DIY politics)

Een groep burgers verwelkomt iedereen op DOK in de wondere wereld van het politieke experiment. Flatpack Gent brengt een zwerm van burgers bijeen, organiseert infosessies en bijeenkomsten over mogelijke alternatieven in politiek bestuur.

Flatpack Gent meent dat de oude partijen en structuren falen: zij kunnen en zullen geen antwoorden bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. En in plaats van te klagen over de status quo nemen ze het heft in eigen handen onder het motto: "We doen het zelf wel!". Ze zoeken geen nieuwe grote waarheid, toch niet in dit experiment van trial and error. Wel willen ze samen de democratie rebooten en een nieuwe politieke methode creëren, over oude ideologische grenzen en partijkleuren heen. En omdat de stad de nucleus is van verandering, en Gent een dankbaar en vruchtbaar labo, wordt DOK hun speelgrond. Hier willen ze een motor bouwen om de toekomst te versnellen. Al doende co-creëren ze een open tool en methodiek om te demonstreren dat het ook anders kan: stadsgreep anno 2017.


Werkingsprincipes:
(gebaseerd op de WoW uit Flatpack Democracy)

 1. Bereidheid en mogelijkgeid om deel te nemen aan een oplossingsgericht rationeel debat is noodzakelijk.
 2. Persoonlijke aanvallen zijn uit den boze. Flatpack probeert dus om niet persoonlijk aan te vallen, en ook om zich niet persoonlijk aangevallen te voelen.
 3. Ze vermijden om zich te vereenzelvigen met een specifiek standpunt dat andere meningen uitsluit.
 4. Flatpack is bereid om zich te laten overtuigen door andere meningen, en bereid om fouten toe te geven.
 5. Ideologieën of dogma’s die verhinderen dat ze open staan voor de meningen van anderen zijn uit den boze.
 6. Ze hebben vertrouwen in de expertise van andere mensen, en in de mogelijkheid van een groep om tot een gedragen mening te komen.
 7. Discriminatie kan niet. Flatpack is maximaal pluralistisch.
 8. Flatpack werkt maximaal transparant, zowel intern als extern, omdat ze geloven dat het delen van informatie bevorderend is voor participatie en betrokkenheid. Energie die gaat naar het afschermen of geheim houden van informatie is meestal verloren energie, die beter kan worden ingezet om dingen te verwezenlijken.
 9. Ze aanvaarden dat werken met een groep en echte participatie wil zeggen dat je soms de bluts met de buil moet nemen. You win some, you lose some.

Foto © Doug Chayka